Historisk arkiv

8 millioner kroner til kommuner med store flyktningekostnader i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 8 millioner kroner til 11 kommuner i Troms som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave. Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger.

Flyktningetilstrømmingen i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak.

- Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier Sanner.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

11 kommuner i Troms får til sammen 8 millioner kroner:

KommuneEkstraordinært tilskudd
1902 Tromsø 2 578 000 kroner
1903 Harstad 348 000 kroner
1911 Kvæfjord 451 000 kroner
1913 Skånland 206 000 kroner
1917 Ibestad 1 243 000 kroner
1923 Salangen 1 886 000 kroner
1924 Målselv 741 000 kroner
1939 Storfjord 200 000 kroner
1940 Kåfjord 129 000 kroner
1941 Skjervøy 97 000 kroner
1942 Nordreisa 170 000 kroner
Troms totalt 8 049 000 kroner