Historisk arkiv

60 valgobservatører i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har akkreditert 60 norske og internasjonale valgobservatører til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgobservatørene vil besøke valglokaler både under forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen.

Det kommer internasjonale observatører til Norge i regi av blant annet Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), Kristelig Folkeparti (KrF) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil arrangere et informasjonsmøte søndag 13. september for alle akkrediterte valgobservatører hvor de får en innføring i norsk valglovgivning og gjennomføring av valg.

Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet både til å invitere og å ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører. Formålet med valgobservasjon er å vurdere om valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Liste over akkrediterte valgobservatører (pdf)