Historisk arkiv

Styrker sentral godkjenning av foretak:

Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår han styrking av sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs.

Det er om lag 200 000 sysselsatte innen bygg- og anlegg i Norge. Bare i boliger alene utgjorde investeringene i 2013 44 % av private investeringer i fastlands-Norge. Forslagene som nå sendes på høring er et element i Regjeringens arbeid for å bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Regjeringen arbeider videre med forslag som næringen selv har spilt inn til departementet gjennom rapporten ”Enkelt å være seriøs”.

- Det er et alvorlig problem med useriøse aktører i byggenæringen. Utfordringer med blant annet svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser, hvitvasking av penger og skatte- og avgiftsunndragelser gjør det vanskelig for seriøse bedrifter og utgjør et samfunnsproblem, sier Sanner.

I dag sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut forslag om forbedring av den sentrale godkjenningsordningen av foretak, som forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Nå vil også HMS, skatteopplysninger og lønnsopplysninger være en del av registreringen.

- Den sentrale godkjenningen gjør det enklere for innbyggere og næringsliv å se hvem som virkelig er seriøse, så vi kan velge foretak som følger loven når vi skal bygge. Dette vil både gjøre det enklere for de seriøse bedriftene, samtidig som vi fremmer kvalitet i bygg, sier Sanner.

Skjerper krav for godkjenning

Det foreslås at DiBK kan kreve dokumentasjon på betaling av skatter og avgifter, samt at lønns- og arbeidsforhold er i orden for å gi sentral godkjenning av foretak. I dag kreves dokumentasjon på kompetanse. – Vi må sikre god kvalitet i bygg, og at det er trygge og ryddige arbeidsforhold, sier Sanner.

Fordeler for de seriøse

- Det må bli mer lønnsomt å være seriøs, få sentral godkjenning og å velge seriøse bedrifter, sier Sanner.
Byggenæringen har selv foreslått at det bør følge fordeler med å være sentralt godkjent. Dette følges opp ved at godkjente foretak slipper enkelte kontroller. Departementet foreslår for eksempel å lempe på krav til uavhengig kontroll. En annen fordel er at tiltak som utføres av sentralt godkjente foretak, kan tas i bruk uten at det er behov for å sende inn særskilt søknad om midlertidig brukstillatelse.

Videre arbeid

Andre departementer arbeider med flere forslag for å gjøre det enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggebransjen. Arbeids- og sosialdepartementet skal styrke ordningen med ID-kort på byggeplasser og Kunnskapsdepartementet skal arbeide med en godkjenning av utenlandsk fagutdanning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket.

Dagens ordning med kommunal forhåndsgodkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker forsvinner 1. januar 2016, og foreslås erstattet med en sterkere ordning for sentral godkjenning. Årsaken til dette er at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at ordningen med lokal godkjenning er i strid med tjenestedirektivet.

- Byggenæringen har kommet med flere verdifulle innspill til regjeringens arbeid for å bekjempe useriøse aktører. Ved siden av tiltakene som nå foreslås, er det viktig at byggenæringen fortsatt tar ansvar for en mer seriøs næring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.