Historisk arkiv

Frivillige, stat og næringsliv samles for å hjelpe folk på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mange, spesielt eldre og innvandrere mangler kompetanse til å bruke internett og digitale verktøy. Frivillige organisasjoner, statlige etater og næringslivet samles 25. november til et felles løft for de som står utenfor. Møtet åpnes av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Pressen er velkommen.

Tid: Onsdag 25. november, 2015, kl. 09.00-15.30
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møtet Digidel-arena 2015 er en møteplass for aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor som jobber med å øke den digital kompetanse hos ulike målgrupper.

Under møtet lanseres nettstedet Digidel.no. Digidel.no skal være en kunnskapsbase og delingssted for de som driver med undervisning, kurs og veiledning innen digital kompetanse. Formålet er å bidra til god kvalitet på kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy for de som enda ikke er på nett.

Nett-tv Nett-TV: Digidel-arena 2015

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

09.00-09.10         
Velkommen og åpning av konferansen. Lansering av digidel.no ved statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

09.15-09.45         
Digital kultur for alle! Og derfor må vi slutte å snakke om “digitalt”.
Åpningsforedrag. Eirik Solheim, teknologirådgiver og teknologikommentator i NRK.

09.45-10.00
Hvilken minimumskompetanse må man ha for å være en digital innbygger i dag. Digidels forslag.
Eddie Pedersen, Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

10.00-10.15         
Engasjere, organisere og undervise. Dette kan Digidel lære fra LKK-prosjektet (Lær Kidsa Koding). Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT-Norge.

10.15-11.00         
Samtale med de tre første innlederne. Stian Lindbøl, programleder Digidel.

11.00-11.30         
PAUSE med muligheter for besøk på stands utenfor.
(DNB, Microsoft, Telenor, dukaPC, Seniornett, Skatteetaten)

11.30-12.00         
Opplæringseksempel: Opplæring og veiledning i IKT for eldre i Kristiansand. Anne Kristin Undlien, biblioteksjef og Adnan Agic, ansvarlig for drift av IKT-lab, Kristiansand folkebibliotek.

12.00-12.20         
Folkeuniversitetet presenterer hvordan de arrangerer kurs og opplæring i digital kompetanse. Tove Næss Lien, avdelingsleder Hønefoss og Gol, Folkeuniversitetet Sør-Øst.

12.20-12.40         
Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester.
Roar Lyby, seniorrådgiver, veiledning, Skatt øst.

12.40-13.00         
Opplæringseksempel: Hvordan vi arrangerer datakurs for minoritetskvinner.
Bibi Thaiba Musavi, adm. leder, LIN-Likestilling, Inkludering og Nettverk, Oslo.

13.00-14.00         
LUNSJ med mingling og muligheter for demo/hands-on

14.00-14.20         
Tilgjengeliggjøring av teknologi. Slik bidrar Microsoft til å redusere digitale skiller lokalt og globalt.
Shahzad Rana, teknologidirektør, Microsoft Norge.

14.20-14.40         
Opplæringseksempel og tjenestetilbyder: Slik bidrar Telenor til økt digital deltakelse. Lars Bakken, Telenor Norge. Hva har vi lært og hva kan andre lære?

14.40-15.00         

Tjenestetilbyder: Hjelp til selvhjelp – hvordan DNB hjelper kundene til å bli digitale. Åsne Taksrud, seksjonsleder Kort og Betaling, Personmarked Norge, DNB Bank ASA.

15.00-15.10         
Oppsummering og veien videre for å øke den digitale deltakelse i befolkningen. Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det blir demo/hands-on muligheter som viser konkrete eksempler på IKT-løsninger tilrettelagt eldre og nybegynnere.