Historisk arkiv

Gode råd til kommuner som vil slå seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi ønsker at sammenslåingsprosessene skal være så enkle som mulig for kommunene. Derfor legger vi nå frem to veiledere med gode råd og tips til kommuner som vil slå seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De første kommunene har allerede begynt arbeidet med å slå seg sammen. Underveis oppstår det mange spørsmål, blant annet om de formelle rammene kommunene med forholde seg til i prosessen.

- Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende prosjekt. Dette er ikke en byråkratisk mal, men en oversiktlig fremstilling av ulike trinn kommunene bør gjennom i sammenslåingsprosessen. Det kan gjøre veien fra vedtak til sammenslåing enklere for kommunestyrene. Jeg håper kommunene bruker de nye veilederne aktivt når det dukker opp spørsmål om hva som bør gjøres når, sier Sanner.

Den første veilederen gir kommunene råd om de formelle rammene kommunene må forholde seg til. Departementet vil i løpet av våren utvide veilederen med en ny del basert på råd og tips fra kommuner som har slått seg sammen tidligere.

I tillegg har Inventura, på oppdrag fra departementet, laget en veileder om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen.

- Offentlige anskaffelser er et krevende tema for mange kommuner. Vi har derfor laget en veileder som gjennomgår regelverket på en oversiktlig måte. Veilederen viser også til mulighetene som følger av å bli en større kommune og større innkjøper. Den kan være et viktig bidrag for å øke kompetansen på innkjøp, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Les veilederne:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00