Historisk arkiv

Historisk arkiv

Infosenter om 22. juli ved Høyblokka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Et informasjonssenter om terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Høyblokka i regjeringskvartalet. – Dette er en viktig bit av vår historie og må formidles til kommende generasjoner, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner utenfor det nye informasjonssenteret. Foto: Ann Kristin Lindaas/KMD

Samtidig varsler regjeringen en styrking av forskningen på høyreekstremisme. Regjeringen vil opprette et 22. juli-senter for forskning på høyreekstremisme og ber Forskningsrådet utrede hvordan et slikt senter best bør organiseres.

- Kunnskap kan være vårt fremste våpen mot hat, vold og ekstremisme. Vi skal ikke glemme det som har skjedd og hvordan vi som nasjon ble rammet av terrorangrepet. Samtidig trenger vi mer kunnskap om forebygging mot slik ekstremisme, sier Solberg.

Regjeringen har hatt god dialog med AUF og Nasjonal støttegruppe om realiseringen av de nasjonale minnestedene etter 22. juli 2011. Det var i den forbindelse de to organisasjonene sommeren 2014 foreslo at det etableres et informasjonssenter i regjeringskvartalet. Som stortingsrepresentant reiste Erna Solberg sammen med blant andre Jan Tore Sanner forslag om å etablere et senter for forskning, formidling og utstillinger etter 22. juli.

- Senteret skal først og fremst formidle fakta om terrorhendelsene og hvorfor det bygges nytt regjeringskvartal. Vi har nå bestemt at informasjonssenteret skal etableres ved høyblokka i regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Informasjonssenteret skal være på plass 22. juli 2015, men skal også utvikles gradvis. Etter hvert vil det være aktuelt å kunne ta imot skoleklasser eller andre grupper.

- Vi skal ha en enkel og verdig faktabasert utstilling om hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya, sier Sanner.

Regjeringen legger stor vekt på at regjeringskvartalet skal være så åpent som mulig i rive- og byggeperioden. Derfor etableres informasjonssenteret ved Høyblokka til byggeprosessen har kommet så langt at senteret må flyttes.

Regjeringen vil også vurdere å etablere et besøkssenter/informasjonssenter i tilknytning til det permanente minnestedet og det framtidige regjeringskvartalet.

Se også: