Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ja til skitrekk og reiselivsanlegg i Karlsøy kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner nytt skitrekk og reiselivsanlegg i Karlsøy kommune i Troms. – Prosjektene vil både gi økt turisme og være positivt for innbyggerne, sier Sanner.

Karlsøy kommune reviderte sin arealplan i 2013. Områdestyret for Troms reinbeiteområde fremmet innsigelse til skitrekk ved Ytre Bjørnskar og Fylkesmannen i Troms fremmet innsigelse til planene om et reiselivsanlegg med rorbuer på Skattør.

- Vi ønsker vekst og verdiskapning i hele landet. Forslagene fra Karlsøy kommune vil styrke turistnæringen og bidra til å skape flere arbeidsplasser, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener Karlsøy har gjort et godt arbeid med arealdelen av kommuneplanen. Kommunen har blant annet fremskaffet et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder reindrift.

-  Jeg har lagt vekt på kommunens grundige vurderinger, og er glad for å si ja til planene om nytt skitrekk og reiselivsanlegg. Dette vil gi gode muligheter for vinterturisme og være et fint aktivitetstilbud til barn og unge på Ringvassøy, sier Sanner.

Området ved skianlegget er en trekkvei for reindrifta. Departementet har derfor i sitt vedtak stilt krav om at det skal være en avtale om stengning av skitrekket hvis det er rein i området.

- En slik avtale vil sikre at hensynet til reinens trekkvei blir ivaretatt, sier Sanner.

Departementet har også godkjent at det bygges nye rorbuer på Skattøra. Å legge til rette for turisme er viktig for kommunen.

- Dette reiselivsanlegget vil være et godt tilbud i den sammenheng. Samtidig har Skattøra en flott sandstrand. Det er derfor stilt krav om at rorbuene trekkes noe lengre vekk fra sjøen og at det legges vekt på å sikre allmenn ferdsel langs sjøen, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Troms