Forsiden

Historisk arkiv

Ny og bedre versjon av Ny kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nå lanseres en forbedret versjon av utredningsverktøyet Ny kommune. I den nye versjonen er det mer fakta og nytt og bedre kart. - Verktøyet gjør det enkelt for kommuner og innbyggere å se hvordan en ny og større kommune blir, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nykommune.no er departementets nettside der kommuner selv kan sjekke fakta og prognoser ved ulike kommunesammenslåinger. Siden lanseringen i fjor har 40.670 besøkt nettsiden.

- Det har vært stor interesse for nettsiden. Jeg tolker det som at folk er nysgjerrige på kommunereformen og hvordan en ny kommune kan bli. Den nye versjonen vil bli enda bedre, så jeg håper folk prøver denne, sier Sanner

"Ny kommune" gir oversikt over kommunenes befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, økonomi, næringssammensetting og pendling. Det er mulig å sammenlikne tall og utviklingstrekk i opp til 14 kommuner.

- Nettsiden gir god oversikt for politikere og innbyggere, og kan svare på viktige spørsmål i arbeidet med kommunereformen, sier Sanner.

Den nye løsningen gir oversikt over næringsliv og tjenesteproduksjon i kommunene. I tillegg har vi fått på plass et nytt og mer brukervennlig kart, som gir bedre oversikt og er enklere å finne fram i. Det er også gjort mindre endringer, som å øke antall aldersgrupper og gi historisk oversikt over befolkningsdataene helt tilbake till 1972.

I den nye versjonen kan kommunene hente ut nøkkeltallene i et excel-ark, og bruke dem i egne beregninger. Det er også mulig for å laste ned hele datafilen med grunnslagstall for alle kommunene. Dette vil være nyttig for kommunene i utredningsfasen.

Følgende verktøy inngår i verktøykassa for kommunereformen:

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00