Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Sanner ber om innspill til ny stortingsmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har invitert til det første innspillsmøtet til den nye stortingsmeldingen: Bærekraftige byer og sterke distrikter.

Han har bedt hver deltaker legge fram et innspill på maks 4 minutter hvor tema er Distriktspolitikk under nye forutsetninger.

Tirsdag 29. september kl. 11.00 på Pellestova, Hafjell i Øyer kommune.

Stikkord: Verdiskaping, næringsutvikling, gode ideer, løsninger på utfordringer, samspill by - land, osv.

Les mer om bærekraftige byer og sterke distrikter.

Plan for møtet:

Kl. 11.00 – 13.00: Innspill og dialog

Kl. 13.00 – 13.30: Lunsj

Kl. 13.30 – 14.00: Fritidsaktivitet og tid til media

 

Disse har planlagte innspill til statsråden:

Fylkesordfører og leder av fjellnettverket, Gro Lundeby

Ordfører i Øyer, Mari Helene Brotterud

Ordfører i Øystre Slidre og prosjektleder Kjell Melbybråthen

Turistsjefen på Geilo, Pål K. Medhus

Hotelleier Atle Hovi, Beitostølen

Leder av Visit Lillehammer, Ove Gjesdal

Prosjektleder i Valdres Natur- og kulturpark,  Ove Smidesang

Prosjektleder Erik Østli, Beitostølen

Kjøkkensjefen på Pellestova

 

Pressekontakt: Senior kommunikasjonsrådgiver Sissel Mossing, mobiltlf. 920 80 147

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00