Historisk arkiv

Sier ja til større Europris i Sarpsborg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir samtykke til utvidelse av forretningsarealet til Europris i Sarpsborg.

Sarpsborg kommune har ønsket å la Europris utvide sitt handelsareal i et eksisterende forretningsbygg i Hundskinnveien. Det vil bidra til å opprettholde aktivitet i et viktig område for kommunen og innbyggerne.

Fylkesmannen i Østfold mente utvidelsen var i strid med kjøpesenterbestemmelsen, og at det derfor ikke var grunnlag for å gi samtykke til utvidelsen.

Fylkesmannens vedtak ble påklaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Vi har kommet frem til en god løsning for innbyggerne og kommunen. I stedet for å bygge nytt utvides et eksisterende forretningsareal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen har vist til føringer i fylkesplanen for Østfold når de har ment det ikke er grunnlag for en utvidelse av detaljhandel i dette området.

- Det er viktig at sentrumshandelen styrkes og at den regionale planen følges. Når vi i denne saken har kommet til at Europris kan utvides fra 1500 til cirka 2000 kvadratmeter er det lagt vekt på at dette ikke vil svekke handelen i Sarpsborg sentrum, sier Sanner.

Brev om samtykke Sarpsborg kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00