Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Staten tar nå i bruk digital postkasse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag tar NAV som første store, offentlige etat i bruk den digitale postkassen og starter utsendelse av brev digitalt. – Digital post er et viktig steg på veien til en enklere hverdag for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra 20. januar begynner NAV å sende utbetalingsblanketter digitalt til alderspensjonister og uføretrygdede som bruker digital postkasse. I løpet av 2015 vil store deler av staten begynne å sende brev digitalt til deg og meg.

- Hverdagen skal bli enklere for innbyggerne. Med sikker digital postkasse får du tilgang til posten din der du er, når du har behov for det. Du vil også kunne lagre og ha enkel oversikt over viktig post, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  

Regjeringen har besluttet at staten skal ta i bruk digital post senest i 2016. Dette gjelder alle statlige etater som i dag sender papirpost til innbyggerne.

- Målsettingen er at innbyggerne skal kunne få all post fra det offentlige i én digital postkasse, og at de kan få posten fra det offentlige samme sted som annen digital post, sier Jan Tore Sanner.

Statens innkrevingssentral er allerede i gang og har gode erfaringer. I løpet av 2015 vil om lag 30 offentlige etater koble seg på. Staten sender hvert år 125 millioner brev og bruker én milliard kroner på porto.

- Sikker digital post vil gi store gevinster for det offentlige. I tillegg sparer vi miljøet fordi det blir mindre papirbruk og transport av brev, og brevene blir ikke liggende ubeskyttet i den vanlige, grønne postkassen, sier Sanner.


Reservasjon mulig

Du skaffer deg postkasse ved å gå inn på www.norge.no og opprette postkasse hos Digipost eller e-Boks. Brukerne vil bli varslet på sms eller epost når de får viktige brev.

Ønsker du ikke å motta post digitalt, kan du reservere deg. Dette gjøres på samme side. De som ikke har opprettet en digital postkasse, eller tidligere aldri har kommunisert digitalt med offentlige etater, trenger ikke foreta seg noe dersom de ikke ønsker digital post. De vil motta posten på papir som i dag.

Digipost-bruker Berit Holm Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Posten Norge AS
Digipost-bruker Berit Holm Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Posten Norge AS Foto: Posten Norge AS

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00