Historisk arkiv

Støtter klarspråk i kommunesektoren: - Viktig for rettssikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mange sliter med å forstå brev fra det offentlige. – Uklart språk stjeler tid fra innbyggerne og svekker tilliten til stat og kommuner. Hvis innbyggerne ikke forstår vedtak fra det offentlige, kan det gå på rettssikkerheten løs. Da må vi skrive slik at folk forstår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Et nytt KS-program skal nå hjelpe kommunene å skrive klart og forståelig.

Siden 2009 har statlige virksomheter arbeidet med å forenkle kommunikasjonen med brukerne. Nå satses det på klarspråk i kommunene. Et nytt femårig program vil bygge lokal kompetanse og legge til rette for at kommunal sektor prioriterer klart språk. Målet er å spare innbyggernes tid og gi dem bedre muligheter til å ivareta sine rettigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) støtter oppstarten med 1,8 millioner kroner.

– Når språket blir tydeligere slipper innbyggerne å be om hjelp fra familie og venner eller ringe kommunen. Klar kommunikasjon skaper mindre avstand, mer tillit og bedre dialog med det offentlige. De ansatte får færre henvendelser og kan bruke mer tid på sine kjerneoppgaver. Dette betyr færre tidstyver og at kommunene kan bruke ressursene på en bedre måte, sier Sanner.  

«Klart språk i kommunesektoren» er et program i regi av kommunenes interesseorganisasjon KS. Programmet vil tilby grunnkurs i klarspråkarbeid til mellom 30 og 50 kommuner første året. I tillegg vil kommunene kunne søke om støtte til klarspråkaktiviteter i sin kommune. Sanner er begeistret over at KS også vil etablere en nasjonal base for delbare tekster.

– Deling er smart. Kommunene tilbyr stort sett de samme tjenestene i hele landet. Hvis kommunene deler resultater og erfaringer, får klarspråkarbeidet betydning langt utover kommunegrensene, sier kommunal- og moderniseringsministeren.  

KS startet i fjor et ettårig pilotprosjekt som KMD støttet med 950 000 kroner. Tekster om innvilget hjemmehjelp, startlån og tildeling av språkopplæring til foreldre med minoritetsspråklige skolebarn ble gitt nytt og klart språk gjennom pilotprosjektet. Erfaringene fra pilotprosjektet skal nå brukes i hovedprosjektet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00