Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg for gjennomgang av tjenestemannsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Tjenestemannsloven er fra begynnelsen av 1980-tallet, og arbeidslivet og staten har endret seg mye siden da. Utvalget skal vurdere om tjenestemannsloven understøtter og legger til rette for god arbeidslivs- og personalpolitikk, med mulighet for tilpasning til lokale forhold.

Utvalgets medlemmer har en allsidig og god kompetanse både med arbeidsgiverrepresentanter fra statlige virksomheter og med representanter fra de fire hovedsammenslutningene i staten, LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio.

- Det er viktig at staten er en god og moderne arbeidsgiver som kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Jeg er glad for at vi har fått på plass et kompetent utvalg som skal vurdere om tjenestemannsloven kan fornyes, forenkles og forbedres, slik at vi kan lykkes enda bedre med dette, uttaler han.

Frist:
Utvalget skal legge frem sin rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 2015.

Ledelse og sammensetning av utvalget:

Utvalget ledes av advokat og partner i Arntzen de Besche, Ingeborg Moen Borgerud

De øvrige representantene i utvalget er:

  1. Avdelingsdirektør Kirsten Agerup i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  2. Administrasjonsdirektør Stig Hauge Bendiksen i Konkurransetilsynet
  3. Organisasjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Miljødirektoratet
  4. HR-direktør Katrine Storeheier hos Fylkesmannen i Troms
  5. Sekretær Randi Stensaker fra LO Stat
  6. Assisterende forhandlingssjef Joakim Solhaug fra Akademikerne
  7. Advokat og fagsjef Henrik Dahle fra UNIO
  8. Juridisk rådgiver Daniel Furió Fundingsrud fra YS Stat
  9. Avdelingsdirektør Mona Næss i Arbeids- og sosialdepartementet
  10. Underdirektør Erling Thormod Narum i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvalget har fått et bredt mandat og skal også vurdere å innhente erfaringer fra Sverige og Danmark, samt vurdere forslagene opp mot EU/EØS-rettslige regler. Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD skal ivareta sekretariatsfunksjonen.

Mandat for modernisering av tjenestemannsloven (pdf)