Historisk arkiv

Vil ha mer samarbeid mellom kommunene og frivilligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte i dag et inspirasjonshefte om hvordan kommunene og frivillige organisasjoner kan samarbeide bedre.

- Frivilligheten skaper gode og levende lokalsamfunn, uten deres innsats hadde ikke vårt samfunn vært like godt. Vi vil ha mer samarbeid mellom kommunene og frivilligheten, derfor har vi laget et hefte som skal hjelpe flere kommuner til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Inspirasjonsheftet ble lansert på besøk hos Harstad Sanitetsforening i dag. Heftet inneholder blant annet veiledning for kommunene om fremgangsmåten for å inngå samarbeidsavtaler med frivillige foreninger og lag. I tillegg inneholder det mange gode eksempler fra kommuner som har gode erfaringer på områder som beredskapsarbeid, leksehjelp og arbeid mot barnefattigdom.

- Vi tror de beste løsningene finnes lokalt. Det gjelder også for samarbeid mellom kommunen og frivillige. Det finnes oppgaver der det offentlige ikke kan levere – rett og slett fordi svaret på utfordringen ikke er mer penger eller flere ansatte, men mer menneskelig kontakt og gjensidighet. Da er frivilligheten viktig: som medmenneske, døråpner og brobygger, sier Sanner.

- Mange frivillige står klare og vil bidra. Samtidig er mange kommuner usikre på hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner. Jeg håper inspirasjonsheftet gir kommunene mulighet til å lære av hverandre om hvordan slik samarbeid kan organiseres. Min oppfordring til kommunene er at de inviterer de frivillige organisasjonene til samarbeid og gir frivilligheten et løft, avslutter Sanner.

Samarbeid mellom frivillige og kommuner