Forsiden

Historisk arkiv

50 millioner kroner til bedre infrastruktur i sammenslåtte kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner i støtte til infrastruktur i 36 kommuner som skal slå seg sammen. Tilskuddene går blant annet til digitalisering, utbedring av fylkesveier og planlegging av gang- og sykkelveier. – Dette vil kunne bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tildelingen er fra ordningen for "veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen", som ble vedtatt i Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Intensjonen er at bedre infrastruktur kan legge til rette og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

– Jeg vil gi honnør til kommunepolitikerne som nå har tatt en viktig og fremtidsrettet beslutning om å slå seg sammen med en eller flere naboer. Kommuner som slår seg sammen får god økonomisk støtte, og denne støtten til infrastrukturtiltak kommer i tillegg. Jeg håper disse tilskuddene kommer godt med i etableringen av nye og sterkere kommuner, sier Jan Tore Sanner.

For 2016 gis det tilskudd til 14 sammenslåinger som involverer totalt 36 kommuner. Størrelsen på tilskuddene varierer mellom 1 og 5 millioner kroner.

Noen søknader kom sent inn. Derfor har enkelte kommuner fått noe mindre penger i denne omgang. 

Kommunene har kunnet søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Departementet har mottatt 41 søknader fra til sammen 106 kommuner. Vedtak om sammenslåing innen 1. juli har vært en forutsetning for å kunne motta tilskudd.

I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2017 vedtok Stortinget å sette av 100 millioner kroner til ordningen i 2017. Disse midlene vil bli lyst ut senere. Kommuner som mottar tilskudd i 2016 vil kunne søke om tilskudd også i 2017. Dette gjelder også de kommunene som har fått noe mindre grunnet sent ankomne søknader.

Disse kommunene får støtte til infrastrukturtiltak:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00