Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Åtte nye IKT-prosjekter kan gi milliardgevinst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Åtte nye IKT-prosjekter som kan gi milliardgevinster, får nå finansiering gjennom en ny finansieringsordning for statlige IKT-prosjekter. - Vi investerer i små og gode IKT-prosjekter. For å fornye offentlig sektor må vi investere så ansatte kan jobbe smartere og innbyggere og næringsliv kan få digitale tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det har lenge vært en utfordring at mange IKT-prosjekter blir forsinket, blir dyrere enn forutsatt eller ikke gir de gevinstene som er planlagt. Det er de største IKT-prosjektene som feiler oftest, og utfordringene gjelder både offentlig og privat sektor.

Prosjektene som får tilsagn, vil blant annet gjøre det enklere å søke om voldsoffererstatning, gi raskere ansettelse av helsespesialister og forenkle søknader om patenter, sier Sanner.

En ny finansieringsordning for IKT-prosjekter som ble innført 1. januar, skal styrke finansieringen av små og mellomstore prosjekter med stor lønnsomhet og liten risiko. Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til den nye ordningen.

- Ny teknologi gir oss store muligheter til å forenkle offentlige sektor og gi bedre tjenester for brukerne.  Når vi nå styrker finansieringen, kan vi satse på flere gode prosjekter. Samtidig stiller vi strengere krav om resultater, sier Sanner.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har behandlet 44 søknader fra 36 virksomheter. Åtte prosjekter har nå fått tilsagn om støtte. Samlet har disse åtte prosjektene en lønnsomhet på om lag 1,5 milliarder kroner.

Medfinansieringsordningen er søknadsbasert og krever at virksomhetene delfinansierer prosjektene. Forutsetningen for støtte er god lønnsomhet og at virksomhetene leverer en forpliktende plan for hvordan de skal oppnå resultater som bedre kvalitet og effektivitet.

Virksomhetene som har fått tilsagn, vil nå utarbeide planer for realisering av gevinster innen 15. august i år. Endelige tilsagn om midler blir gitt når gevinstrealiseringsplanen er godkjent i Difi.

Innføringen av finansieringsordningen er en del av den nye IKT-politikken som regjeringen om kort tid vil oversende Stortinget.