Historisk arkiv

Digital agenda for Norge: IKT-politikk for innbyggere, næringsliv og medarbeidere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- IKT er ikke et mål, men et verktøy for å lage en enklere hverdag. Brukerens behov er det aller viktigste, og vi fastsetter noen prinsipper for mer brukervennlighet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Brukeren i sentrum er den første hovedprioriteringen i regjeringens stortingsmelding Digital Agenda.

Digitalt førstevalg innebærer at tjenester fra forvaltningen så langt som mulig skal være tilgjengelig på nett, og at forvaltningen kommuniserer digitalt med brukerne. Innbyggerne må aktivt velge manuelle løsninger hvis de foretrekker det. Ved å digitalisere og automatisere saksbehandling kan ressurser frigjøres og forvaltningen gjøres mer effektiv.

- Det skal være naturlig å velge digital kommunikasjon med det offentlige. Systemene må i større grad sys sammen og tilpasses folks hverdag, slik at man kun trenger å levere informasjon til det offentlige én gang, sier Sanner.

Offentlige virksomheter har ulike utgangspunkt for sin digitalisering. Mange sektorer er kommet langt i sitt digitaliseringsarbeid, men det er mer å hente. Regjeringen vil at det skal arbeides systematisk for å oppnå mer digital selvbetjening og automatisert saksbehandling.

- Ved å gjøre flere tjenester automatiske, slipper folk å søke på tjenester de har krav på, og der forvaltningen har nødvendig informasjon. Dermed blir det enklere både for innbyggerne og for offentlig sektor, sier Sanner

Bedre digitale tjenester krever også bedre informasjonsforvaltning. Det betyr at det nå blir en målsetning om at informasjon til forvaltningen skal leveres kun en gang. For å få dette til må forvaltningen ha bedre oversikt over den informasjonen den sitter på og gjenbruke og utveksle informasjon i større grad enn i dag. Dette kan også gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Meldingen varsler flere grep for å legge til rette for dette.

- Bedre informasjonsforvaltning betyr også bedre personvern. Tjenestene bør utvikles slik at innbyggere både kan vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem andre som har sett informasjonen, sier Sanner.

Brukeren i sentrum er en av fem hovedprioriteringer i IKT-politikken. Stortingsmeldingen om regjeringens IKT-politikk, Digital agenda for Norge, ble lagt frem i dag.