Historisk arkiv

Færder kommune vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

18. mars vedtok Kongen i statsråd at Tjøme og Nøtterøy blir én kommune fra 1. januar 2018. – Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge nye Færder kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Per 1. januar 2015 bodde det i alt 26 445 innbyggere i de to kommunene. Den nye kommunen skal hete Færder kommune, og vil få kommunenummer 0729.

Kommunene har valgt et nytt navn på den nye kommunen. Færder er et navn med lang tradisjon i området, og er godt kjent blant annet som seilmerke og fyr.  – Nå er det opp til de to kommunene å sammen gjøre Færder kommune til en attraktiv kommune med gode velferdstjenester, sier Sanner.

Det vil avholdes ekstraordinært valg forut for sammenslåingen 1. januar 2018. Det nye kommunestyret skal bestå av 47 representanter. Det avholdes ordinært kommunestyrevalg i 2019.

- Tjøme og Nøtterøy har gått foran og vært tidlig ute i kommunereformen. Vi har valgt å gi litt ekstra midler til de som går i front, fordi de må avklare problemstillinger og finne løsninger som andre kan lære av senere. Jeg er glad for at noen fremoverlente kommuner viser vei i reformen, sier Sanner.

Sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy utløser 47 millioner kroner i økonomiske virkemidler i kommunereformen. De to nåværende kommunene har tidligere mottatt 2 millioner kroner for å være tidlig ute i reformen og høstet erfaringer som vil komme andre kommuner til gode. Kommunene får nå 25 millioner kroner for å dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen. Når sammenslåingen trer i kraft vil nye Holmestrand kommune motta ytterligere 20 mill. kroner i reformstøtte. Den nye kommunen vil i tillegg få et inndelingstilskudd som består av et basistilskudd. Inndelingstilskuddet gis i 15 år fra 2018, før det gradvis trappes ned over 5 år.

- Når de to øykommunene nå vil stå sammen som én kommune, ligger alt til rette for at nye Færder kommune får trygge og forutsigbare økonomiske rammer, sier Jan Tore Sanner.

Etter at sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme (samt Hof og Holmestrand) er vedtatt blir antall kommuner redusert til 423 kommuner i Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også mottatt søknad om sammenslåing av kommunene Rissa/Leksvik. Det legges opp til behandling av søknaden i juni 2016. For øvrige kommuner er fristen for å avklare hvem de eventuelt vil slå seg sammen med 1. juli 2016.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00