Forsiden

Historisk arkiv

Flere åpne offentlige data på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil ha flere åpne offentlige data slik at gründere og utviklere kan lage nye spennende tjenester på nett og skape nye arbeidsplasser.

– På det store datatreffet "Hack4no" kunne jeg fortelle at staten frigir alle høydedata som blir samlet inn når hele landet nå laserskannes fra fly. Disse dataene kan brukes til veldig mye forskjellig. Her er det bare fantasien som setter grenser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stephan (8 år) fra Sarpsborg viser statsråd Jan Tore Sanner noen kode-knep på hack4.no på Hønefoss. Foto: KMD

Når nye mobilmaster skal settes opp, kan høydedata brukes til å finne den den helt optimale plasseringen for god mobildekning. Vindkraftindustrien kan finne den beste plasseringen for vindmøller.

Eller forsikringsbransjen kan beregne risiko knyttet til eiendommer eller andre objekter som er forsikret med tanke på flom og skredfare.

Kartverket og en rekke andre etater har de siste årene frigitt mye offentlig data til viderebruk.

– Vi har veldig mye bra data i staten – fra kartdata til værdata, vegdata, kulturdata og mye annet. Mye av dette har vi frigitt og åpnet for alle. Og det vil komme mer, sier Sanner.

Tall fra Difi viser at det er registrert 6700 nye datasett på data.norge.no så langt i 2016. Ved årsskiftet var det registrert 1650 datasett. Den store økningen skyldes først og fremst SSBs åpning av Statistikkbanken i mai.

Andre aktører som bidrar til økt tilgjengelighet er Kulturrådet, Riksantikvaren, Riksarkivet, DFØ, Stavanger kommune – og nå sist Kartverket.

– Vi ser at flere av de datasettene som er sluppet allerede har resultert i nye tjenester. Eksempler er åpne data fra Statens vegvesen som gjør det mulig for folk å leie en privateid bil i nabolaget. Eller tjenesten som bruker åpne data fra Legemiddelverket som hjelper folk å ta rett medisin til rett tid. Dette viser at vi gjør lurt i å offentliggjøre data så kreative krefter kan finne lure løsninger, sier Sanner.

Fem områder er prioritert for økt tilgjengeliggjøring av offentlige data:

  • Geodata
  • Kulturdata
  • Forskningsdata
  • Transportdata
  • Offentlige utgifter