Historisk arkiv

Gratulerer med Kvenfolkets dag!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag markeres Kvenfolkets dag blant kvener både i Norge og Sverige. Dagen er en markering og en synliggjøring av det kvenske folk og deres kultur. Jeg ønsker å gratulere alle kvener med dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statssekretær Anne Karin Olli skal delta med en hilsningstale på Qven Østlandets markering av dagen.

– Regjeringen har som mål at kvener i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Vi ønsker å arbeide for at kvensk språk skal være et levende språk for framtidige generasjoner, derfor er det viktig å skape flere språkbrukere. Regjeringen har invitert kvenske og norskfinske organisasjoner og språkmiljøer til en konferanse 26. april, hvor vi blant annet ønsker innspill på hvor innsatsen bør settes inn, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Kvenfolkets dag er en ganske ny merkedag. Dagen ble første gang markert av norske kvener i 2013. I 2014 var det enighet mellom to kvenske organisasjoner om at 16. mars skal være Kvenfolkets dag. Siden har dagen blitt markert med ulike lokale arrangementer i områdene der kvenene bor.

Onnee Kväänikansan päiväle!

Kväänit Norjassa ja Ruottissa markeerathaan tääpänä Kväänikansan eli Kainulaiskansan päivää. Tämä päivä markeeraa kväänikanssaa ja nostaa heiđän kulttuurin enämen näkkyyväksi. Mie toivon kaikile kvääniile onnee päiväle, sannoo komunaali- ja uuđistusministeri Jan Tore Sanner.

Staatinsekretääri Anne Karin Olli aikkoo pittäät tervettelypuhheen ko Qvän Østlandet markeeraa päivää.

– Hallitus eli rejeerinki halluu ette kaikki Norjan kväänit saađhaan eđistäät ommaa kieltä, kulttuurii ja samfynnielämää. Met halluuma työtelä sen etheen ette kväänin kieli oon elläävä kieli kans tulleeville sukupolvile. Sen tähđen se oon tähđelistä ette saama enämen kielenpuhhuujiita. Hallitus oon kuttunu kvääniin ja ruijansuomalaisten organisašuuniita ja kielimiljöitä myötä konferanshiin 26. aprillikuuta. Sielä met halluuma muun myötä kuula missä tarvithaan enniimiten toimii, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli.

Kväänikansan päivä oon joksiki uusi merkkipäivä. Norjan kväänit eli kainulaiset markeerathiin päivää ensi kerran vuona 2013. Vuona 2014 olthiin kaksi organisašuunii yksituumaiset ette 16. marsikuuta oon Kväänikansan päivä. Sen jälkhiin oon päivää markeerattu paikoissa joissa kväänit asuthaan.