Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Regjeringen Solberg
Presseinvitasjon

Innspillskonferanse om kvensk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kvenske organisasjoner, kvenske språkmiljø, forskere på kvensk språk og en rekke offentlige organer til innspillskonferanse for kvensk språk 26. april 2016.

Tid: 26. april kl. 10.00   
Sted: Språkrådets lokaler i Observatoriegata 1 B, 0254 Oslo (ved Solli plass).

Kvensk språk er sårbart. Undersøkelser viser at det i dag stort sett er eldre personer som behersker kvensk språk og bruker det til daglig. Få unge har fått anledning til å lære kvensk hjemme.

Innsatsen for kvensk språk er i en positiv utvikling. Man har kommet et godt steg på veien i utviklingen av  kvensk ordbok, kvensk grammatikk og normeringen av språket. Mange søker seg til kurs i kvensk språk.

For å sikre kvensk språk for fremtiden er det behov for en målrettet innsats for kvensk språk.

- Målet med konferansen er å få innspill til hvordan vi sammen kan arbeide for å få flere kvenske språkbrukere, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Konferansen vil derfor ha spesielt fokus på hvordan vi kan bruke midlene innenfor dagens budsjettrammer til å styrke kvensk språkopplæring og arenaer for bruk av kvensk språk. Vi håper at konferansen også kan bidra til å legge grunnlag for et langsiktig arbeid for kvensk språk, sier statssekretæren.

Pressen er invitert til å delta på første del av konferansen (fram til kl. 12.15)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00