Historisk arkiv

Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottek 10. mars kl. 12 innstillinga til ei ny kommunelov, NOU 2016:4.

Nett-tv Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tidspunkt: Torsdag 10.mars klokka 12.00
Stad: Akersgata 59 - Auditoriet
Oppmøte: 11.50, husk ID til inngangskontrollen

Utvalet fekk i oppdrag å gjennomgå kommunelova for å styrke det kommunale sjølvstyret. Utvalet skal leggje fram eit heilskapleg forslag til ny lov om kommunar og fylkeskommunar. 

Leiar for kommunelovutvalet, Oddvar Flæte, presenterer hovudpunkta i framlegget.

Kontakt:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00
  • Pressekontakt: Sarah Pierstorff, tlf. 99 01 10 88