Forsiden

Historisk arkiv

Kommunene skal få bestemme kommunevåpen og bruk av flagg selv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Derfor foreslår vi nå å la kommunene selv bestemme kommunevåpen og bruk av flagg på sine bygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er i dag strenge regler for både kommunevåpen og bruk av flagg på kommunale bygninger.  I dag sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet et forslag om forenkling av regelverket på høring.

Etter dagens regelverk må kommunenes utkast til kommunevåpen kontrolleres av Arkivverket og godkjennes av Kongen i statsråd. Som et ledd i arbeidet for styrket lokaldemokrati og enklere regelverk foreslår departementet å oppheve denne statlige godkjenningsordningen og flytte ansvaret for å fastsette kommunevåpen til den enkelte kommune.

–  Kommunereformen fører til at mange kommuner vil finne sammen i årene som kommer. Utforming av nytt kommunevåpen er en del av å skape en felles kultur og identitet for den nye kommunen man skal bygge sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Loven om flagging på kommunenes offentlige bygninger ble innført i 1933 og legger begrensinger for hvilke flagg kommunen kan flagge med.  Nå foreslår regjeringen å oppheve lov om flagging fra kommunens bygninger.

Endringen åpner for at kommunene kan flagge med andre symboler enn kommunevåpenet.

– Det kommunale selvstyret er viktig og kommunene bør ha muligheten til å markere lokale begivenheter med flagg fra kommunale bygg. Dermed kan de flagge med både flagget til idrettsklubben eller andre symbolske flagg på viktige dager, sier Sanner.

Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00