Historisk arkiv

Kommuneøkonomien over all forventning i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes økonomiske resultater i 2015 ser ut til å være de beste på mange år. - Godt økonomisk opplegg fra regjeringen, skattevekst og god økonomistyring i kommunene er årsaken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Driftsresultatet i kommunesektoren i 2015 forventes å bli det beste siden 2006. Ikke siden årene rundt finanskrisen har kommunenes inntekter hatt like høy vekst. 

- Kommunene gjorde dystre spådommer om økonomien til skamme, sier Sanner og henviser til fjorårets debatt om skattesvikt.

Netto driftsresultat for kommunesektoren samlet ser ut til å bli om lag 3 ¼ prosent, viser foreløpige tall fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

- God og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre innbyggerne gode velferdstjenester i hele landet, sier Sanner.

For kommunene anslås driftsresultatet til 3,0 prosent og for fylkeskommunene til 4,5 prosent. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1¾ prosent for kommunene og 4 prosent for fylkeskommunene. Driftsresultatene i 2015 ligger klart over disse nivåene.

- På 2000-tallet er det kun 2006 som kan måle seg med driftsresultatene i 2015. Kommunesektoren fikk i 2015 et godt økonomisk opplegg som ga kommunene handlingsrom til å sikre gode velferdstjenester. Relativt kraftig skattevekst gjennom andre halvår bidro til de sterke driftsresultatene. Skattesvikten som en del fryktet ville komme, ble i stedet til en skattevekst. I tillegg er kommunene gode til å prioritere og styre økonomien, sier Sanner.

Teknisk beregningsutvalg har i forkant av årets første konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS gitt sin vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren.  Driftsresultatene baserer seg på en undersøkelse som KS har gjort i 18 fylkeskommuner og 194 kommuner.