Historisk arkiv

NAV er statens beste lærebedrift 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– All ære til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) for svært godt arbeid med lærlinger. Dere er et forbilde for resten av staten, skrøt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han delte ut prisen Årets statlige lærebedrift for første gang.

Prisen er opprettet nettopp for å kunne vise fram gode eksempler på godt arbeid med lærlinger, gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent og for å fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver.

– Statlige virksomheter må være attraktive steder for lærlingene å være, slik at vi tiltrekker oss unge og engasjerte arbeidstakere. Lærlingearbeidet er viktig for at kompetansen vi vil trenge skal finnes, sier Sanner.

Statsråd Sanner deler ut pris til NAV-direktøren og fire av lærlingene i NAV.
BESTE LÆREBEDRIFT: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut den aller første prisen for statens beste lærebedrift til NAV-direktør Sigrun Vågeng og fire av lærlingene i NAV. Foto: Kristin Braadvig/NAV

Juryen mener NAV er spesielt gode på å legge til rette for gode læringsforhold med kvalifisert personell og å inkludere lærlingene i arbeidsmiljøet. De er også kreative og oppfinnsomme både når det gjelder selve opplæringen og læringsarenaer.

En stolt arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng tok imot prisen sammen med fire av NAVs lærlinger denne uken. NAV fikk både diplom og en sjekk på kr 10.000 som skal brukes til lærlingerettede formål.

– Regjeringen har ambisiøse mål for at offentlige virksomheter skal ta inn lærlinger og staten skal ta sitt ansvar. Det er spesielt gledelig at vi nå ser resultater av arbeidet med å rekruttere lærlinger til statlige virksomheter, sa Sanner.

Statsråd Sanner i samtale med Gabrielle Richardsen.
TATT GODT IMOT: Gabrielle Richardsen begynte som lærling i kontorfag i NAV i september og forteller kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at hun allerede har lært veldig mye. Foto: Kristin Braadvig/NAV

Antall lærlinger i staten har økt med over ti prosent fra 2013 til 2015.

– Tilskuddet per lærekontrakt har også økt med 20.000 kroner per kontrakt i denne perioden når vi tar med økningen i 2017. I 2013 hadde fem departementer åtte lærlinger til sammen. Nå er 19 lærlinger fordelt på 14 departementer. Jeg er glad for at vi har flere lærlinger enn før, men vi må bli enda bedre, sier Sanner.

Alle departementer skal i styringen av underliggende etat kreve at underlagte virksomheter skal knytte til seg minst én lærling og vurdere nye lærefag årlig.

Til årets statlige lærebedrift var det i tillegg til Arbeids- og velferdsdirektoratet nominert tre andre virksomheter: Statsbygg, Statens Lånekasse i samarbeid med Vox, Meteorologisk institutt og NUPI og NTNU v/opplæringskontoret.

Statsråd Sanner i samtale med Martin Aarhus
GODT STED Å VÆRE: Det er godt å være lærling i NAV, forteller Martin Aarhus som er inne i sitt andre år som IKT-lærling i NAV. Foto: Kristin Braadvig/NAV