Historisk arkiv

Ny midlertidig fylkesmann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ingvild Aleksandersen er i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Finnmark

- Vi får en dyktig kvinne med på laget, som kjenner fylkesmannsembetet og oppgavene godt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det pågår for tiden en utredning av fylkesmannsembetenes struktur. Ingvild Aleksandersen er derfor konstituert i et midlertidig embete. Eventuelle endringer i strukturen blir iverksatt senest 1. januar 2019. 

Ingvild Aleksandersen (48) er fast ansatt som assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Finnmark. Hun er utdannet jurist. Aleksandersen startet sitt arbeid hos Fylkesmannen i Finnmark som avdelingsdirektør i 2013, og ble senere samme år ansatt som assisterende fylkesmann. Tidligere har Aleksandersen bl.a. arbeidet  som advokat, både i egen advokatpraksis og hos Finnmarkseiendommen. Hun har hatt flere verv i ulike virksomheter, både som styremedlem og styreleder.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00