Historisk arkiv

Nye Indre Fosen kommune vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17. juni vedtok Kongen i statsråd at Rissa og Leksvik kommuner blir til én kommune fra 1. januar 2018. – Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge nye Indre Fosen kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Per 1. januar 2016 bodde det 10 175 innbyggere i de to kommunene.

Sammenslåingen av Rissa og Leksvik er den første sammenslåingen på tvers av dagens fylkesgrenser i kommunereformen.

Den nye kommunen på Fosen blir liggende i nye Trøndelag fylke, som også trer i kraft fra 1. januar 2018. Kommunenummer og fylkesnummer henger sammen. Nytt kommunenummer for Indre Fosen vil bli tildelt etter at fylkesnummeret for Trøndelag er klart.

- Lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik har vært framsynte og skal ha honnør for å være tidlig ute i kommunereformen. Nå har de et godt grunnlag for å bygge opp Indre Fosen til en attraktiv kommune med gode velferdstjenester, sier Sanner.

Sammenslåingen av Rissa og Leksvik utløser 27 millioner kroner i økonomiske virkemidler i kommunereformen. De to nåværende kommunene har tidligere mottatt 2 millioner kroner for å være tidlig ute i reformen og høstet erfaringer som vil komme andre kommuner til gode. Kommunene får nå 20 millioner kroner for å dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen. Når sammenslåingen trer i kraft vil nye Indre Fosen kommune motta ytterligere 5 millioner kroner i reformstøtte. Den nye kommunen vil i tillegg få et inndelingstilskudd som kompenserer for bortfall av ett basistilskudd (13,2 millioner kroner) og bortfall av ett distriktstilskudd. Inndelingstilskuddet gis i 15 år fra 2018, før det gradvis trappes ned over 5 år.

- Når de to kommunene nå samles til én, er nye Indre Fosen kommune sikret gode og forutsigbare økonomiske rammer på veien videre, sier Jan Tore Sanner.

Sammenslåingen av Rissa og Leksvik er den siste av kommunene som vedtok sammenslåing i løp 1 av kommunereformen. Når sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2018 vil det være 422 kommuner i Norge.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00