Historisk arkiv

Nytt kommunevåpen for nye Sandefjord kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunevåpenet til nye Sandefjord kommune er i dag godkjent i statsråd. Den nye kommunen er en sammenslåing av kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke fra 1. januar 2017. – Jeg gratulerer nye Sandefjord kommune med et flott nytt kommunevåpen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I sin søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viste kommunene til at motivet er inspirert av den nye kommunens fremste landemerke, hvalfangstmonumentet:

"Felles for de tre kommunene er at de alle har hatt betydelig befatning med hvalfangsten, og mange kan kjenne seg igjen i de kvalitetene som «Mot og styrke» står for. Skikkelsen og våpenet i den åpne båten fra hvalfangstens tidligste tid, er et enhetlig symbol som uttrykker tidløst mot og styrke. Den kraft som hvalfangerne - mennene - viste ute på havet, preget i like stor grad familienes kvinner. De ble igjen hjemme med ansvar for hus, hjem og barn, mens ektefeller og eldre sønner dro på fangst."

– Det nye kommunevåpenet vil bli et viktig symbol for identitet og samhold i den nye kommunen som oppstår ved årsskiftet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Jeg vil også berømme fellesnemda for nye Sandefjord kommune for å ha en bred og åpen prosess i arbeidet med det nye kommunevåpenet. Her har innbyggerne, både barn og voksne, samt lokale designmiljøer vært involvert, sier Sanner.

Riksarkivet gir departementet råd i slike saker. Etter en samlet vurdering kom Riksarkivet til at forslaget til kommunevåpen for nye Sandefjord kommune oppfyller kravene til kommunevåpen i Norge.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

"Mot og styrke" er navnet på det nye kommunevåpenet til nye Sandefjord kommune.
"Mot og styrke" er navnet på det nye kommunevåpenet til nye Sandefjord kommune.