Historisk arkiv

Nytt undervisningstilbud om 22. juli-hendelsene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Et nytt undervisningsopplegg skal støtte skolen i undervisningen om 22. juli. - Kunnskap er vårt viktigste verktøy for å bekjempe hat, vold og ekstremisme. Nå får skolene tilbud om et pedagogisk opplegg de kan bruke i undervisningen om 22. juli, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det pedagogiske opplegget er utviklet av 22. juli-senteret, og retter seg mot elever fra 9. trinn til og med 3. klasse på videregående skole. Opplegget tas nå i bruk av skoleklasser som besøker senteret.

- De fleste skoleelever har kunnskap om terrorangrepet 22. juli gjennom nyhetsmediene og informasjon på internett. Undervisningen vår tar derfor utgangspunkt i elevene som kildekritikere. Samtidig flytter vi oppmerksomhet fra våpen og gjerningsperson til temaer som ekstremisme, medborgerskap og demokrati, sier Anne Lene Andersen ved 22. juli-senteret.

Skal lære kildekritikk og historiefortelling

Elevene skal gjennom historiske kilder gi sin fremstilling av hva som skjedde 22. juli 2011 og fremstille historien i form av en utstilling. Slik skal de bli bevisste at enhver historie er fortalt av noen, hvilke fortellergrep som brukes, forholde seg kritisk til kilder og diskutere allmenne spørsmål om terrorisme og ekstremisme. Terrorangrepet behandles som en del av vår nasjonale historie samtidig som det drøftes i en større internasjonal kontekst.

Jan Tore Sanner mener at skolen er en viktig arena for å lære om 22. juli.  
- Terrorangrepene 22. juli er en del av historien vår, men også en del av vår samtid. Derfor er det viktig at skolen behandler hendelsene på en god og pedagogisk måte. Jeg er glad 22. juli-senteret bidrar til dette, sier Sanner.  

- Krevende å undervise om 22. juli

Fem år er gått siden terroren rammet Norge 22. juli 2011. De som var barn denne dagen, er ungdommer i dag, og de som var ungdom er i dag voksne. Snart vil ikke skoleelever lenger knytte personlige minner til 22. juli.

Jan Tore Sanner og elever fra Elvebakken VGS. Foto: Helge Kvandal/KMD

- Mange lærere synes det er vanskelig å undervise om 22. juli siden det er så nært i tid og fordi de har så mange følelser knyttet til hendelsene. Når vi etablerer dette tilbudet blir det lettere for lærere å ta fatt i temaet på en pedagogisk måte. Etterhvert som tiden går blir det enda viktigere at skolen jobber med 22. juli fordi nye elever ikke vil ha egne minner om det som skjedde, sier Andersen.  

Undervisningen foregår i 22. juli-senterets paviljong og permanente utstilling. Deltakelse i undervisningsopplegget er, som øvrige besøk til 22. juli-senteret, gratis.

For mer informasjon om undervisningen i 22. juli-senteret, og bestilling av skoleopplegg, se: www.22julisenteret.no

 

22. juli-senteret ble etablert av etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. juli 2015, og driftes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

22. juli-senteret ligger i Høyblokka i regjeringskvartalet. Senteret inneholder en utstilling som forteller historien om terrorangrepene 22. juli 2011.