Historisk arkiv

Øker trykket på omstilling av offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Innbyggerne skal få bedre og brukervennlige tjenester og staten skal bli mer effektiv. Nå tar vi nye steg slik at innbyggere og staten får mer glede av digitaliseringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen pålegger nå departementene å vurdere hvilke digitale tjenester som bør henge sammen på tvers av stat og kommune, såkalte tjenestekjeder. Dette går frem av det nye digitaliseringsrundskrivet. Arbeidet skal bidra til mer brukervennlige og sammensatte tjenester på tvers av statlige etater og stat og kommune.

– Brukernes behov skal stå i sentrum når vi lager tjenester til innbyggerne, ikke hvordan det offentlige har valgt å organisere seg.  Skal vi lykkes med å skape gode og tjenester for innbyggerne, må etatene samarbeide med hverandre og med kommunene, sier Sanner. 

Vil øke produktiviteten

Regjeringen ber også alle statlige etater om å arbeide systematisk med å øke produktiviteten. Resultatene av digitalisering, omorganiseringer, prosessforbedring og annen bruk av teknologi skal rapporteres i årsrapporten for 2017. Formålet er å identifisere gevinstene slik at regjeringen kan flytte ressurser til andre viktige formål. Dette går frem av de nye fellesføringene, oppgaver regjeringen pålegger alle statlige etater i landet.

– Vi trenger mer kunnskap om resultatene slik at vi kan frigjøre mer ressurser til viktige oppgaver som skole, helse og omsorg, sier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.  

Vil at brukerne skal møte én offentlig sektor

Regjeringen vil at kommunikasjon med innbyggere og næringsliv normalt skal skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være helhetlige, brukervennlige, trygge og universelt utformet. Brukerne skal få den hjelpen de trenger for å finne frem i og bruke tjenestene. Rundskrivet beskriver virkemidlene i dette arbeidet.