Historisk arkiv

Økt innsats for kommuneansattes ytringsfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi har den siste tiden sett at vi trenger økt oppmerksomhet rundt de ansattes ytringsfrihet i kommunene. Jeg har derfor i dag sendt et brev til alle landets ordførere og fylkesordførere, og oppfordret dem til å vurdere tiltak for å styrke ytringsfriheten for sine ansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sivilombudsmannen har kommet med flere uttalelser hvor kommuner har fått kritikk for ulovlige sanksjoner mot ansatte som har ytret seg. Noen uttalelser har også kritisert kommunale reglementer og retningslinjer som går for langt i begrense de ansattes ytringsfrihet. Han har også uttalt at det er behov for økt kunnskap om temaet i kommunene, og at det hersker en viss usikkerhet om grensene for de ansattes ytringsfrihet.  

13. april holdes Etikkonferansen, et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International, hvor åpenhet og ytringsfrihet er et av temaene. Det er rekordstort oppmøte på årets konferanse. Dette viser at temaet er noe kommunene er opptatt av, og som vekker interesse.

- Jeg tror utfordringene som blant annet Sivilombudsmannen peker på best lar seg løse gjennom lokalt arbeid i den enkelte kommune, sier Jan Tore Sanner, som understreker at kommunene selv har et ansvar for å sikre at de ansattes ytringsfrihet er reell og godt ivaretatt.

I brevet fra kommunal- og moderniseringsministeren foreslås flere tiltak kommunene kan sette inn for å styrke ytringsfriheten for de ansatte. Blant forslagene er kurs og seminarer med dette temaet, gjennomgang av retningslinjer og reglementer for å hindre begrensninger i ytringsfriheten, og bedre veiledning av folkevalgte, ledere og ansatte.

- Ledelsen bør sette seg som mål å skape en ytringskultur i sin kommune, og skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg, oppfordrer Jan Tore Sanner.

Se også: