Historisk arkiv

Sammenslåing av Hof og Holmestrand formelt vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

18. mars vedtok Kongen i statsråd at Hof og Holmestrand blir én kommune fra 1. januar 2018. – Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge en ny kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Per 1. januar 2015 bodde det i alt 13 775 innbyggere i de to kommunene. Den nye kommunen skal hete Holmestrand kommune, og vil få kommunenummer 0715.

De ansattes organisasjoner var i forhandlingsfasen tydelige på at de ønsket sammenslåing. – Nå starter det viktige arbeidet med å bygge sterkere fagmiljøer som vil kunne beholde og trekke til seg kompetanse, og gi bedre tjenester til befolkningen, sier Sanner.

Det vil ikke bli avholdt et eget ekstraordinært kommunestyrevalg før kommunene slår seg sammen. Fra 2018 til lokalvalget i 2019 skal det nye kommunestyret ha tilsammen 39 representanter, hvorav 27 er fra Holmestrand (dagens kommunestyre) og 12 er fra Hof.

Sammenslåingen av Hof og Holmestrand utløser 27 millioner kroner i økonomiske virkemidler i kommunereformen. De to nåværende kommunene har tidligere mottatt 2 millioner kroner for å være tidlig ute i reformen og høstet erfaringer som vil komme andre kommuner til gode. Kommunene får nå 20 millioner kroner for å dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen. Når sammenslåingen trer i kraft vil nye Holmestrand kommune motta ytterligere 5 mill. kroner i reformstøtte. Den nye kommunen vil i tillegg få et inndelingstilskudd som består av et basistilskudd og småkommunetilskuddet Hof mottar i dag. Inndelingstilskuddet gis i 15 år fra 2018, før det gradvis trappes ned over 5 år.

- Når to kommuner nå blir til én, er nye Holmestrand kommune sikret gode og forutsigbare økonomiske rammer på veien videre, sier Jan Tore Sanner.

Etter at sammenslåingen av Hof og Holmestrand (samt Nøtterøy og Tjøme) er vedtatt ligger det an til å bli 423 kommuner i Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også mottatt søknad om sammenslåing av kommunene Rissa/Leksvik. Det legges opp til behandling av søknaden i juni 2016. For øvrige kommuner er fristen for å avklare hvem de eventuelt vil slå seg sammen med 1. juli 2016.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00