Historisk arkiv

Sammenslåing av Lardal og Larvik formelt vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

5. februar vedtok Kongen i statsråd at Lardal og Larvik blir én kommune fra 1. januar 2018. – Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne i de to kommunene lykke til i arbeidet med å bygge en ny kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Per 1. januar 2015 bodde det i alt 45 969 innbyggere i de to kommunene. Den nye kommunen skal hete Larvik kommune, og vil få kommunenummer 0712.

Det vil ikke bli avholdt et eget ekstraordinært kommunestyrevalg før kommunene slår seg sammen. Fra 2018 til lokalvalget i 2019 skal det nye kommunestyret ha tilsammen 43 representanter, hvorav 35 er fra Larvik (dagens kommunestyre) og 8 er fra Lardal.

Sammenslåingen av Lardal og Larvik utløser 52 millioner kroner i økonomiske virkemidler i kommunereformen. De to nåværende kommunene har tidligere mottatt 2 millioner kroner for å være tidlig ute i reformen og høstet erfaringer som vil komme andre kommuner til gode. Kommunene får nå 25 millioner kroner for å dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen. Når sammenslåingen trer i kraft vil nye Larvik kommune motta ytterligere 25 millioner kroner i reformstøtte. Den nye kommunen vil i tillegg få et inndelingstilskudd som består av et basistilskudd og småkommunetilskuddet Lardal mottar i dag. Inndelingstilskuddet gis i 15 år fra 2018, før det gradvis trappes ned over 5 år.

- Sammenslåingen sikrer en god og forutsigbar økonomisk situasjon for kommunene fremover. sier Sanner.

Når sammenslåingen trer i kraft vil det være 425 kommuner i Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også mottatt søknader om sammenslåing av kommunene Hof/Holmestrand, Rissa/Leksvik og Tjøme/Nøtterøy. Det legges opp til behandling av søknadene i løpet av 1. halvår 2016.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00