Historisk arkiv

Staten og Akademikerne enige i lønnsforhandlingene i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Staten og Akademikerne stat er enige om ny hovedtariffavtale. - Staten er godt fornøyd med en avtale med Akademikerne som innebærer fornyelse av hovedtariffavtalen. Avtalen gir arbeidsgivere og tillitsvalgte i de enkelte virksomhetene større frihet og mer handlingsrom til å fordele lønnsmidlene, slik at de kan rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Vi har over lang tid samarbeidet med alle hovedsammenslutningene om å få til en modernisering av hovedtariffavtalen. Gjennom avtalen med Akademikerne har vi kommet et viktig skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor, sier Sanner

De viktigste punktene i avtalen med Akademikerne stat er at rammen for oppgjøret holdes innenfor 2,4 prosent, i tråd med frontfaget. 75 prosent av den disponible rammen fordeles ut til lokale forhandlinger. 25 prosent gis som et generelt tillegg til alle. Staten og Akademikerne stat er videre enige om et forpliktende samarbeid for å innføre en modernisert lønn- og forhandlingssystem med ytterligere økt lokalt handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2017.