Historisk arkiv

Tjøme og Nøtterøy søker om sammenslåing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene Tjøme og Nøtterøy har i dag søkt om å slå seg sammen. Kommunene ønsker at den nye kommunen skal hete Færder kommune. - Jeg vil ønske kommunene lykke til med å sette Færder kommune på kartet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er nå 11 kommuner som har søkt om sammenslåing i kommunereformens første løp. Mange kommuner er nå i gang med forhandlinger om nye kommuner.

- Jeg vil gratulere Tjøme og Nøtterøy. De har tatt et fremtidsrettet valg som vil sette dem i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne og få en god utvikling i kommunen, sier Sanner. 

Totalt får nye Færder kommune 47 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen. 25 millioner kroner skal dekke engangskostnader ved sammenslåingen og 20 millioner kroner gis som reformstøtte og er til fri bruk.

I tillegg får kommunene to millioner kroner fordi de er tidlig ute i prosessen og har høstet erfaringer som vil bli etterspurt av andre kommuner som vurderer å slå seg sammen.

Kommunene får også inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over fem år. Ordningen sikrer den nye kommunen gode og forutsigbare økonomiske rammer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå legge til rette for formelt vedtak om sammenslåing av kommunene ved kongelig resolusjon våren 2016.  Dermed kan den nye kommunen etableres allerede fra 1. januar 2018.

Kommunene Tjøme og Nøtterøy har i dag søkt om å slå seg sammen. Kommunene ønsker at den nye kommunen skal hete Færder kommune. Foto: KMD

Se flere bilder på Flickr 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00