Historisk arkiv

Vil gi velgerne større innflytelse ved stortingsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Selv om mange velgere endrer stemmeseddelen ved stortingsvalg, har det med dagens valgordning ikke påvirket valgresultatene. – Forslaget gir velgernes innflytelse over hvem som skal representere dem i Stortinget og skaper et mer levende demokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer i dag et forslag til endringer i valgloven til Stortinget. Her foreslås det bl.a. å innføre samme personvalgordning ved stortingsvalg som vi har ved fylkestingsvalg. Det betyr at velgerne nå får mulighet til å gi personstemmer, ved å krysse, til et ubegrenset antall kandidater på stemmeseddelen.

Åtte prosent av velgerne må gi samme kandidat personstemme for at det skal få innvirkning. I dag er denne sperregrensen på 50 prosent.

- Valgordningen vi foreslår er enkel, forståelig og gjenkjennelig for både velgere, partier og valgmyndigheter, sier Sanner. Han håper dette vil stimulere til økt velgerengasjement ved stortingsvalg. Forslagene har vært på bred høring og høringsinstansene har stort sett vært positive til å gi velgerne mer innflytelse.

-  Flere enn en av ti velgere gjorde endringer på stemmeseddelen ved forrige Stortingsvalg. Det viser at det er et stort engasjement for å påvirke hvem som velges, sier statsråden.

Data fra stortingsvalget i 2013 viste at om lag 12 prosent av velgerne gjorde endringer på stemmeseddelen, ved bytting av rekkefølge og strykninger. Ingen av disse endringene fikk noen betydning.

- Dette er uheldig for velgerne, og det er uheldig for politikken som går glipp av viktige signaler fra velgerne, understreker Sanner.

Stortinget vedtok i 2012 et representantforslag fremmet av blant annet Erna Solberg og Jan Tore Sanner, der Stortinget ba regjeringen fremme forslag til endring i valgloven.

- Vi har debattert dette i mange år og hatt flere evalueringer. Nå er det på tide å gi velgerne mer innflytelse, sier Sanner.

Dagens valgordning for personvalg er fra 1921. Dersom Stortinget vedtar forslaget til ny lov, vil velgerne allerede ved stortingsvalget i 2017 kunne få innflytelse over hvem som velges inn.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00