Historisk arkiv

Vil sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Borettslag og sameier skal sikres bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen sender nå et lovforslag til Stortinget etter å ha hatt det på høring.

Bakgrunnen for forslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva "legalpanteretten" i borettslag og sameier dekker. Legalpanteretten skal sikre at borettslag og sameier får penger som andelseier/sameier skylder i fellesutgifter.

Ankeutvalgets kjennelse kan forstås slik at det bare er kostnader fram til det tidspunktet borettslaget/sameiet går rettens vei som blir dekket. Det kan ta lang tid å få dekket et slikt krav, og det betyr at kravet vil kunne øke mens det behandles.

For å unngå at borettslag/sameier taper penger i denne perioden, foreslår departementet at legalpantet skal dekke betalingsmislighold fra andelseier/sameier i hele den tiden det tar å gjennomføre tvangsdekningen.

Verken eierseksjonsloven eller borettslagslovens er tydelig på dette punktet i dagens lovgivning. For borettslag dekker legalpanterett inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 90 068) for krav mot andelseiere. For eierseksjonssameier dekker legalpanterett inntil én ganger folketrygdens grunnbeløp for krav mot sameiere.