Historisk arkiv

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. – Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forsøksordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Målsettingen er at prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag, og at brukene i større grad møter "en dør inn i forvaltningen".

– Forvaltningen av utmarka har blitt komplisert og uoversiktlig for både innbyggere, næringsliv og kommuner. Vi vil styrke lokaldemokratiet og forenkle utmarksforvaltningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Søknadsfrist er 15. mai 2017.

Regjeringen har et felles prosjekt for å forenkle utmarksforvaltningen. Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeider om å følge opp dette viktige arbeidet. Dette er det andre året i en femårig forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltning.

Stadig flere kommuner satser på naturkvaliteter for å tiltrekke seg beboere og arbeidskraft, turister og andre besøkende.

– Vi ser det store potensialet som ligger i naturressursene i utmarka. Vi vil redusere byråkratiet, vi vil styrke kommunenes lokale råderett, og vi vil legge til rette for mer bærekraftig verdiskaping i utmarka, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Alle kommuner kan søke om midler. Der flere kommuner samarbeider, skal en av kommunene stå som prosjekteier. Kommuner som har besluttet kommunesammenslåing vil bli prioritert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00