Historisk arkiv

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

12 millioner til infrastruktur i nye kommuner i Vest-Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – 12 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Vest-Agder bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen. Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Sanner.

Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Tilskuddsordningen skal gå til infrastrukturprosjekter som bidrar til å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Ordningen ble styrket i 2017.

  • Audnedal og Lyngdal får 4 millioner kroner til utbedring av Fv 152.
  • Mandal, Marnardal og Lindesnes får 4 millioner kroner til oppgradering av Fv 320.
  • Kristiansand, Søgne og Songdalen får 4 millioner kroner til digitaliseringsarbeid.

Kommunene har kunnet søke om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.

I 2017 blir det gitt infrastrukturtilskudd til 41 sammenslåinger som involverer totalt 104 kommuner. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner som ble gitt i tilskudd i 2016.

Tilskuddsordningen kommer i tillegg til øvrige ordninger for økonomisk støtte til kommuner som skal slå seg sammen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00