Historisk arkiv

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

21 millioner til infrastruktur i nye kommuner i Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – 21 millioner kroner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Møre og Romsdal bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen. Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Sanner.

  • Ålesund, Ørskog, Sandøy, Skodje og Haram får 5 millioner kroner til fiberkabel for oppgradering/sikring av nettverk og utredning av gang- og sykkelvei.
  • Volda og Hornindal får 4 millioner kroner til blant annet bredbånd og ny skolebussrute mellom dagens kommunesentre.
  • Fræna og Eide får 4 millioner kroner til prosjektet Varholvegen.
  • Molde, Midsund og Nesset får 4 millioner kroner til gang- og sykkelvei ved Fv 62.
  • Norddal og Stordal får 4 millioner kroner til digitaliseringstiltak og etablere fiberkommunikasjon mellom kommunene.

I tillegg får sammenslåingen med Halsa, som skal slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord i Sør-Trøndelag, 4 millioner kroner i tilskudd.

Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Tilskuddsordningen skal gå til infrastrukturprosjekter som bidrar til å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Ordningen ble styrket i 2017.

Kommunene har kunnet søke om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.

I 2017 blir det gitt infrastrukturtilskudd til 41 sammenslåinger som involverer totalt 104 kommuner. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner som ble gitt i tilskudd i 2016.

Tilskuddsordningen kommer i tillegg til øvrige ordninger for økonomisk støtte til kommuner som skal slå seg sammen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00