Historisk arkiv

250 nye millioner kroner mot arbeidsledighet på Sørlandet og Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Etter en økning i ledigheten på Sørlandet og Vestlandet som følge av oljeprisfallet, er det gledelig å se at ledighetstallene nå går ned i flesteparten av fylkene i landsdelene. For å bidra til fortsatt arbeid, aktivitet og omstilling har vi nå fordelt ytterligere 250 millioner kroner til kommunene i disse regionene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det bevilget 400 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg. Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 i tillegg å bevilge ytterligere 650 millioner kroner. 400 millioner kroner av dette ble fordelt i forbindelsen med behandlingen av statsbudsjettet basert på ledighetstall per august 2016. Nå fordeles de resterende 250 millioner kroner basert på ledighetstall ved utgangen av februar 2017.

– Jeg har besøkt mange av de berørte kommunene på Sør-Vestlandet som har satt i gang prosjekter med midler fra regjeringens kommunale tiltakspakke. Det er flott å se hvilke resultater det har gitt. Lokale firmaer har fått oppdrag, og skoler, barnehager, dagsentre eller idrettsanlegg har fått nødvendig opprustning, sier Jan Tore Sanner.

Tilskuddet fordeles til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

– Jeg er kjent med at kommunene har mange vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter liggende klare. Derfor er tiltakspakken svært målrettet med tanke på å øke aktiviteten i den lokale bygg- og anleggsnæringen i de områdene som er mest rammet. Dette er en ubyråkratisk og effektiv ordning for å sikre arbeid og aktivitet, samtidig som kommunens innbyggere får bedre tilbud, sier Sanner.

Midlene går direkte til kommunene uten søknad og skal benyttes til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg og kirkebygg, og kommer i tillegg til en rekke andre målrettede tiltak for samme region.

Oversikt over fordeling av den kommunale tiltakspakken fra revidert nasjonalbudsjett 2016, fordelte midler høsten 2016 og friske midler som fordeles nå:

KommuneEngangstilskudd RNB 2016Fordelt Prop 1 SFordeling etter arbeidsledighet feb -17Prosent av arbeidsstyrken (feb 17)Samlede utbetalinger
Risør 1 446 000 2 414 000 1 972 000 4,9 5 832 000
Grimstad 4 880 000 5 203 000 2 267 000 3,7 12 350 000
Arendal 14 590 000 16 278 000 6 709 000 4,0 37 577 000
Gjerstad 778 000 773 000 211 000 3,6 1 762 000
Tvedestrand 2 035 000 1 948 000 1 159 000 4,3 5 142 000
Froland 2 595 000 812 000 575 000 3,7 3 982 000
Birkenes   741 000 176 000 3,3 917 000
           
Aust-Agder 26 324 000 28 169 000 13 069 000   67 562 000
           
Kristiansand 27 730 000 29 557 000 12 620 000 3,9 69 907 000
Mandal 421 000       421 000
Farsund 258 000 277 000 495 000 3,4 1 030 000
Flekkefjord 6 030 000 266 000 1 894 000 4,3 8 190 000
Vennesla 2 368 000 4 069 000 493 000 3,3 6 930 000
Songdalen 1 962 000 1 672 000 1 018 000 4,0 4 652 000
Søgne 1 853 000 2 024 000 605 000 3,4 4 482 000
Lindesnes 131 000 138 000     269 000
Hægebostad 149 000 107 000     256 000
           
Vest-Agder 40 902 000 38 110 000 17 125 000   96 137 000
           
Eigersund 10 571 000 12 112 000 7 162 000 5,7 29 845 000
Sandnes 53 886 000 52 946 000 34 140 000 5,5 140 972 000
Stavanger 76 976 000 81 264 000 52 678 000 5,2 210 918 000
Haugesund 24 318 000 21 432 000 9 444 000 4,5 55 194 000
Sokndal 1 373 000 589 000 532 000 4,0 2 494 000
Bjerkreim 176 000 92 000 281 000 3,6 549 000
    359 000 3,2 359 000
Klepp 6 360 000 4 912 000 3 690 000 4,1 14 962 000
Time 3 970 000 2 419 000 1 439 000 3,5 7 828 000
Gjesdal 2 598 000 4 295 000 3 043 000 4,4 9 936 000
Sola 16 256 000 15 934 000 12 861 000 5,7 45 051 000
Randaberg 3 800 000 3 335 000 2 995 000 4,6 10 130 000
Strand 8 059 000 6 310 000 4 247 000 5,0 18 616 000
Rennesøy 587 000 772 000 734 000 3,9 2 093 000
Bokn 24 000       24 000
Karmøy 10 816 000 11 120 000 6 739 000 4,0 28 675 000
Vindafjord     1 474 000 4,0 1 474 000
           
Rogaland 219 770 000 217 532 000 141 818 000   579 120 000
           
Bergen 24 712 000 26 154 000 20 561 000 3,5 71 427 000
Sveio 309 000       309 000
Bømlo 1 970 000 2 107 000 1 254 000 3,7 5 331 000
Stord 12 958 000 13 268 000 4 071 000 4,3 30 297 000
Fitjar   189 000 404 000 3,8 593 000
Tysnes   235 000 239 000 3,6 474 000
Kvinnherad 3 285 000 4 265 000 926 000 3,5 8 476 000
Granvin 160 000       160 000
Samnanger 67 000 144 000 211 000 3,6 422 000
Os i Hordaland 558 000 3 515 000 3 856 000 4,2 7 929 000
Sund 3 091 000 2 582 000 1 536 000 4,4 7 209 000
Fjell 9 437 000 13 022 000 7 345 000 4,7 29 804 000
Askøy 1 574 000 4 969 000 2 514 000 3,6 9 057 000
Modalen     104 000 4,7 104 000
Meland 1 541 000 1 435 000 983 000 3,8 3 959 000
Øygarden 1 762 000 3 597 000 2 383 000 6,0 7 742 000
Radøy 722 000 911 000 1 084 000 4,3 2 717 000
Lindås 3 032 000 2 742 000 1 910 000 3,8 7 684 000
Austrheim 814 000 1 542 000 906 000 4,9 3 262 000
Fedje 376 000 201 000 252 000 5,8 829 000
           
Hordaland 66 368 000 80 878 000 50 539 000   197 785 000
           
Flora 4 045 000   438 000 3,3 4 483 000
Hyllestad 501 000       501 000
Bremanger 1 160 000 861 000     2 021 000
Vågsøy 1 158 000       1 158 000
Selje 1 702 000   98 000 3,3 1 800 000
           
Sogn og Fjordane 8 566 000 861 000 536 000   9 963 000
           
Ålesund 4 160 000 1 468 000 877 000 3,2 6 505 000
Kristiansund 16 896 000 16 868 000 8 225 000 5,0 41 989 000
Sande i M og R 379 000   244 000 3,6 623 000
Herøy i M og R 5 278 000 2 413 000 4 487 000 5,9 12 178 000
Ulstein 3 674 000 3 959 000 3 728 000 5,5 11 361 000
Hareid 3 378 000 3 552 000 2 870 000 6,2 9 800 000
Stordal 56 000       56 000
Haram 778 000 3 554 000 2 280 000 4,5 6 612 000
Vestnes   817 000 600 000 3,6 1 417 000
Rauma 1 907 000 666 000     2 573 000
Nesset 256 000 90 000 323 000 3,7 669 000
Midsund 170 000 120 000 389 000 4,2 679 000
Aukra   415 000     415 000
Fræna 1 138 000   2 384 000 4,4 3 522 000
Eide   528 000 506 000 3,9 1 034 000
           
Møre og Romsdal 38 070 000 34 450 000 26 913 000   99 433 000
           
 Sør- og Vestlandet  400 000 000  400 000 000  250 000 000    1 050 000 000

Tabellen i pdf-format

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00