Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ansatte i staten får mer fleksibel arbeidstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Jeg er svært glad for at vi har blitt enige med hovedsammenslutningene om mer fleksibel arbeidstid i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Stående gruppebilde av partene
Fra venstre: Egil André Aas, leder for LO Stat, Pål Arnesen, leder for YS Stat, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Anders Kvam, leder for Akademikerne Stat og Petter Aaslestad, leder for Unio Stat. Foto: KMD

Den nye avtalen utvider den ytre rammen for arbeidstid, som angir når arbeidstakere kan jobbe etter eget ønske. Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 på kvelden. Det er ikke meningen at arbeidstakerne skal arbeide mer, men i stedet få anledning til å arbeide på en mer fleksibel måte. Avtalen er en prøveordning som skal evalueres. Dagens avtale er fra 1976, og arbeidslivet har endret seg betydelig siden den gang.

– Mange ønsker mer fleksibilitet for å få hverdagen til å gå opp med jobb og familieliv. Samtidig har flere mulighet for å jobbe hjemmefra. Med den nye avtalen kan man starte tidligere på jobb for å gå tidlig hjem, eller jobbe hjemmefra på kveldstid dersom man selv ønsker det, sier Jan Tore Sanner

– Dette legger blant annet til rette for at foreldre kan få mer tid med sine barn på ettermiddagen, påpeker Sanner. Når vi åpner for mer fleksibel arbeidstid blir staten også en mer moderne og attraktiv arbeidsgiver, mener han.

Kommunal- og moderniseringsministeren ønsket primært en fleksitidsavtale som legger til rette for arbeidstidsordningen på linje med det som gjelder for arbeidslivet ellers. Arbeidsmiljøloven åpner for at ansatte etter eget ønske kan arbeide også i tidsrommet 21-23, dersom dette er avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven gir rom for å inngå lokale tariffavtaler om å forkorte hviletiden til 8 timer mellom arbeidsøktene, mot 11 timer i som er lovens krav.

– Jeg har tillit til at den enkelte arbeidstaker selv kan vurdere å arbeide fleksibelt når det passer. Arbeidsgiver bør ikke forhindre fleksible løsninger som ansatte selv ønsker. Samtidig har jeg respekt for at LO har ønsket å prøve ut en mer fleksibel arbeidstidsordning, og at vi derfor gjennomfører en prøveordning som skal evalueres, sier statsråd Sanner. – Vi fremhever også arbeidsgivers ansvar for å overholde hviletiden, påpeker han.

– Den avtalen vi nå har inngått, viser at partene i arbeidslivet er i stand til å finne gode løsninger til beste for de ansatte og for virksomhetene i staten, sier Sanner. Han berømmer partene for et konstruktivt samarbeid.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00