Historisk arkiv

Asker kommune får innovasjonsprisen 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Asker kommune fikk torsdag Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for langsiktig innovasjonsarbeid med gode resultater. – Asker har i flere år jobbet helhetlig med å bygge en kultur for innovasjon. Jeg gratulerer Asker med prisen, sier statssekretær Paul Chaffey.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris går til en kommune som har oppnådd spesielt gode resultater ved å satse på innovasjon. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey under Arendalskonferansen torsdag 15. juni.  

Asker kommune fikk prisen for sitt langsiktige arbeid med innovasjon og for sin unike involvering av innbyggerne. Horten og Oppegård mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

- Jeg vil gratulere Asker som vinner, og finalistene Horten og Oppegård. De tre skilte seg særlig positivt ut blant de 18 kommunene som søkte om prisen, sier Paul Chaffey.

Til sammen 33 prosjekter ble sendt inn fra kommunene som deltok. Juryen har vært opptatt av å finne kommuner som har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og som kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon.

-  Asker kommune har i flere år jobbet helhetlig med å bygge en kultur for innovasjon. Jeg tror andre kommuner kan lære mye av hvordan Asker involverer egne innbyggere i å utvikle tjenestene, sier Chaffey.

Ser brukernes behov

Juryen viser i sin begrunnelse til Asker kommunes konkrete innovasjonsresultater og unike innbyggerinvolvering.

Med prosjektene Velferdslab og Løsningsjakten på Borgen investerer Asker kommune i innbyggerne, ved å involvere dem i prosesser og tjenesteutvikling som angår dem.

- Det at Asker ser på innbyggerne som en ressurs og velger å investere i dem imponerer juryen, sier juryleder Katinka Greve Leiner.

Heder til finalistene

I finalen fikk Asker konkurranse av Horten og Oppegård, som begge har gjort mye godt innovasjonsarbeid.

Horten kommune berømmes for sin entreprenørskapsånd og måten de involverer på tvers i egen organisasjon. Ett av resultatene av dette er "HOPP – helsefremmende oppvekst» – en folkehelsesatsing som ble initiert av medarbeiderne og som nå er forankret både på topp og på tvers i kommunen.

Oppegård kommune har også imponert juryen. Prosjektet "Felles innsats overfor språklige minoriteter" er et av flere innovasjonsprosjekter der kommunen setter seg inn i hvordan tjenestene ser ut fra innbyggernes perspektiv.

Søknadene og juryens begrunnelser er tilgjengelig på Difis nettsider.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00