Historisk arkiv

Enklere bruksendring av bygg og tomme lokaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi fortsetter arbeidet med å gjøre det enklere og raskere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger regjeringen frem en lovproposisjon med nye forslag til endringer i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Regjeringen fremmer flere konkrete lovendringsforslag for å gjøre det raskere og enklere å bygge, samt et forslag som legger til rette for mer fleksibel bruk av tomme lokaler i byene.

– Vi ønsker levende byer som er gode å bo og leve i. Men byene er i endring, og da må lovverket gjøre det mulig å tilpasse seg nye tider. Noen byer sliter i perioder med tomme butikklokaler i sentrum eller tomme kontorlokaler. Nå foreslår vi at man midlertidig kan fylle disse lokalene med annen aktivitet, sier Sanner.

Forslaget går ut på at det blir tillatt med tidsbegrenset bruksendring av bygg, slik at for eksempel tomme butikklokaler kan benyttes til andre formål en periode, så lenge dette er innenfor rammen av eksisterende kommunale planer og plan- og bygningslovens regler forøvrig.

Her kan kommunene også gjøre en jobb ved å gjøre sentrumsplanene mer åpne for ulike aktiviteter.

Det fremmes forslag om krav til dokumentasjon om ledninger og infrastruktur i grunnen.  Det er en utfordring å få god og pålitelig oversikt over ledninger i grunnen for alle som skal planlegge bygg og anleggsprosjekter og alle som skal gjøre gravearbeider.

– Dette forsinker og skaper unødvendige overraskelser i prosjekter, sier Sanner.

Forslaget vil gi raskere ferdigstillelse av prosjekter, enklere koordinering av gravearbeider og færre skader på eksisterende ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

Regjeringen foreslår at eiere av ledninger i grunnen skal ha mer nøyaktig stedfestet informasjon over egne ledninger, og at de skal gjøre opplysningene digitalt tilgjengelige for andre som har behov for informasjonen.

Regjeringen fremmer også forslag om at regionalt planforum blir obligatorisk for alle landets regioner.  

I tillegg foreslår regjeringen endringer i reglene om konsekvensutredninger på bakgrunn av et revidert EU-direktiv. Det er foreslått sanksjoner for brudd på reglene om konsekvensutredninger. Samtidig legges det opp til enklere og mer fleksible regler.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00