Historisk arkiv

Enklere for statlige arbeidsgivere å avgjøre erstatning til ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Statlige arbeidsgivere får nå selv ansvar for å avgjøre erstatning for ansatte dersom private eiendeler blir ødelagte eller går tapt i forbindelse med arbeidet. Endringen vil også være gunstig for arbeidstakerne, fordi det legger til rette for at de kan få en raskere avgjørelse når de søker om erstatning. I sum vil endringen innebære forenkling og avbyråkratisering av reglene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I statsråd 27.oktober ble det besluttet endringer i regelverket om erstatning til ansatte i staten. 

– Dette er saker som bør ligge til den enkelte virksomhet som arbeidsgiver å avgjøre, sier Jan Tore Sanner.

I dagens regelverket er det det enkelte departement som avgjør om det skal utbetales erstatning til statsansatte for tapte eller ødelagte private eiendeler. Denne avgjørelsesmyndigheten kan departementene delegere til underliggende etater. Dersom virksomhetene eller departementene vil innvilge erstatning som overstiger 20.000 kroner, må det i dag innhentes samtykke fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den nye endringen innebærer at den enkelte virksomhet gis myndighet til og ansvar for å avgjøre denne type søknader om erstatning til sine ansatte. I tillegg avvikles gjeldende samtykkeordning for erstatningsbeløp som overstiger 20.000 kroner.

– Jeg har tillit til at de statlige arbeidsgiverne vil forvalte sitt nye ansvar på en god måte, samtidig som denne forenklingen vil spare tid, sier Jan Tore Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00