Historisk arkiv

Erik Hope ny direktør i DSS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erik Hope (58 år) er i dag tilsatt som ny direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). – Direktøren skal lede DSS i en periode der digitalisering gir nye muligheter for bedre og mer effektive administrative tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

DSS har nærmere 800 ansatte og er en viktig aktør som hovedleverandør av administrative fellestjenester for departementsfellesskapet. Tjenesteleveransene er blant annet innenfor vakt- og sikring, IKT og andre sentrale servicefunksjoner. Departementsfellesskapet har satt mål om å etablere flere effektive fellesløsninger og står overfor en rekke spennende endringsprosesser i årene som kommer.  

Hope kommer fra en lederstilling i DNB og har de to siste årene hatt ansvar for bankens eiendomsmasse og tilhørende driftsleveranser.

– Hope har lang og bred lederfaring fra både offentlig og privat sektor. Hans solide erfaring fra endring og omstilling i store organisasjoner gjør Hope godt rustet til jobben i DSS, sier Sanner.  

Fra 2008 til 2015 var Hope divisjonsdirektør i DNB med ansvar for konsernsikkerhet og støttetjenester. Han har også lang erfaring fra Ullevål universitetssykehus blant annet som viseadministrerende direktør fra 2001 til 2008. Videre har Hope sin utdanningsbakgrunn fra Forsvaret og BI.   

Hope tiltrer i stillingen 1. november. Han er tilsatt i et åremål på seks år og tar over etter Kjell Arne Knutsen som har vært direktør for DSS i seks år.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00