Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nå flere forskrifter for kommune- og fylkessammenslåingene, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

- Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner. Kommunal- og moderningseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter om flere av sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner.

Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommunene og fylkeskommunene.

- Det gjøres en stor og viktig jobb i kommunene. Jeg håper forskriftene bidrar til ro rundt prosessen slik at kommunene kan konsentrere seg om å bygge gode tjenester og lokalsamfunn for sine innbyggere, sier Sanner

Avklarer formelle rammer for nye kommuner

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene er det blant annet fastsatt når sammenslåingen finner sted, navn på den sammenslåtte kommunen, antallet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Forskriftene som nå er fastsatt for nye kommuner gjelder:

Forskrifter for nye fylkeskommuner

Stortinget har også vedtatt at fylkeskommunene skal slås sammen fra 2020. Det er Stortinget som skal fastsette navn på de nye fylkeskommunene. Departementet vil fremme forslag til navn på de nye fylkeskommunene for Stortinget våren 2018.

I forskriftene om sammenslåing av fylkeskommunene fastsettes blant annet medlemmer i fylkestinget.

Forskriftene som nå er fastsatt for nye fylkeskommuner gjelder:

Departementet tar sikte på å fastsette forskrifter for de resterende sammenslåingene innen relativt kort tid.    

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00