Historisk arkiv

Forslag til utforming av midlertidig minnested

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Jeg er svært glad for at vi er i rute med det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag mottok Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs anbefaling av konsept for det midlertidige minnestedet.

Statsbygg fikk i juli 2017 i oppdrag å planlegge etableringen av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. Det midlertidige minnestedet skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, sentralt i regjeringskvartalet. Statsbygg anbefaler at minnestedet legges til Lindealléen, mot Akersgaten.

– Det er viktig for oss alle, og særlig de som ble sterkt berørt av terrorhandlingene 22. juli 2011, at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet, sier Sanner.

Nær dialog med de berørte

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF er involvert i arbeidet med midlertidig minnested gjennom en referansegruppe Statsbygg har etablert i arbeidet med det midlertidige minnestedet. I tillegg består referansegruppen av en representant for ansatte i departementene, minnestedsfaglig kompetanse og kunstfaglig kompetanse ved KORO.

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter til å utforme det midlertidige minnestedet. 3RW utformet også minnestedet "Lysning" på Utøya.

Åpnes 22. juli 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå vurdere Statsbyggs forslag til konsept. I januar vil departementet oversende oppdragsbrev for neste fase av arbeidet til Statsbygg.

Minnestedet skal være på plass 22. juli 2018.

Nett-tv Pressekonferanse om midlertidig minnesmerke i regjeringskvartalet

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00