Historisk arkiv

Fylkesmann i Hedmark og Oppland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Knut Storberget er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland.

– Vi får med oss på laget en dyktig mann med spennende og variert bakgrunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland blir slått sammen 1. januar 2019. Embetet som fylkesmann i Hedmark og Oppland blir etablert fra samme tidspunkt. Storberget er i dag utnevnt til fylkesmann i det nye embetet.

Knut Storberget (52) er utdannet jurist. Storberget har siden 2001 vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han har vært justisminister i 6 år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget. Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, han har møterett for Høyesterett og er fast forsvarer for Sør-Østerdal Tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Storberget har hatt mange ulike verv, også internasjonalt. Han har forelest ved Høgskolen i Hedmark og vært lærer ved videregående skole.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00