Historisk arkiv

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgerd Svarstad Haugland er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud.

– Vi får beholde en dyktig fylkesmann med bred og solid erfaring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen 1. januar 2019. Embetet som fylkesmann i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir etablert fra samme tidspunkt. Haugland er i dag utnevnt til fylkesmann i det nye embetet.

Valgerd Svarstad Haugland (60) er nåværende fylkesmann i Oslo og Akershus. Haugland er utdannet lærer og har i tillegg tatt mellomfag i statsvitenskap og grunnfag i kristendom. Hun har vært stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti i 12 år og har også vært partileder i samme parti i 9 år. Haugland var barne- og familieminister i 3 år og kulturminister i 4 år. Hun har i en periode på nesten 10 år også vært ansatt i ulike lærerstillinger. Haugland var kirkeverge i Oslo fra 2006 og frem til hun ble utnevnt som fylkesmann i 2011.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00